Course info

Wstęp do informatyki
(wstęp do informatyki)

ikona_logo.pngWprowadzenie do posługiwania się komputerem.