Course info

Paint - podstawy grafiki komputerowej
(PPGK)

Paint- edytor grafiki rastrowej. Wprowadzenie do grafiki komputerowej.